Choď na obsah Choď na menu
 


OBČIANSKE ZDRUŽENIE   SANARE  NA PODPORU DUŠEVNÉHO ZDRAVIA

 Sme nezisková organizácia. Snažíme sa o skvalitnenie života ľudí s duševným ochorením, ich príbuzných a priateľov. SANARE  znamená liečiť  a pre nás je liečba súčasťou života. Liečiť je cesta k uzdraveniu. Niektorí z nás sa nevyliečia úplne, ale aj s bremenom duševného ochorenia, ktoré je raz ľahšie raz ťažšie, sa snažíme žiť naplno. Spoločnosť  vytvorila  hranice  a my sa ich  snažíme  prekročiť takými činnosťami, ktoré pomôžu skvalitniť život ľudí s duševným ochorením a umožnia ich  prijatie späť za hranice – do spoločnosti, v ktorej žijú a do ktorej právom patria. 

  Naša organizácia má 25 členov, 19 sympatizantov a 10 čestných členov.

  Organizáciu riadi 5 členná Rada a Valné zhromaždenie.

SME TU:

  •  pre tých, ktorí sa so svojím  trápením a ochorením cítia sami
  • pre tých , ktorí potrebujú  po návrate  z nemocnice alebo dlhom odlúčení od okolia spoznať nových ľudí, ktorí im môžu pomôcť postaviť na nohy
  • pre seba navzájom, pre našich priateľov a príbuzných
  • pre tých, ktorí chcú  viac spoznať svet aj seba samého a naučiť sa niečo nové
  • pre všetkých, ktorým nie je ľahostajná otázka duševného zdravia a duševných ochorení       
  •  zameriavame sa na  znovunadobúdanie, udržanie a upevnenie duševného zdravia svojich členov , ich príbuzných a priateľov.  Robíme tak pomocou nasledovných aktivít: Základnou činnosťou je pravidelné stretávanie sa v Zariadení opatrovateľskej služby v B. Bystrici, kde trávime spoločne čas rozhovormi a rôznymi  činnosťami s psychoterapeutickým zameraním: výtvarné činnosti, počúvanie hudby, tanec, autogénny tréning, spoločné varenie a pripravovanie jedla, hranie spoločenských hier na podporu činnosti mysle a stmelenie kolektívu, čo je veľmi dôležité, pretože každý z nás veľmi citlivo vníma a reaguje na najbližších ľudí. Preto je otázka duševného zdravia pre nás dôležitá.ˇ    SANARE  dáva možnosť svojím členom získavať  nové  skúsenosti  ku skvalitneniu  života. 
  • Robíme osvetu pre verejnosť, snažíme sa  prostredníctvom  prednášok renomovaných psychiatrov, napr. MUDr. L. Nábělek , MUDr.Velický, MUDr. Velická, PhDr. Mesíková, PhDr. Lukáčová, MUDr.Šajgalíková a iných  o zmenu myslenia verejnosti, ktorá sa často duševne chorých  bojí, odsudzuje ich a diskriminuje. Často cítime stigmatizáciu od najbližšieho okolia. Hoci v dnešnej dobe sú psychické choroby  liečiteľné a vyliečiteľné.
  • Vyrábame propagačné materiály na zviditeľnenie združenia a pochopenie nás a našich chorôb/ psychózy a neurózy/.Ide  nám o zníženie  stigmatizácie a predsudkov, ktoré chorý človek veľmi citlivo vníma a trpí. Podobne vyrábame na Tvorivých dielňach rôzne drobné úžitkové a darčekové  predmety, ktoré potešia nielen obdarovaných, ale pomôžu aj nám pri rozvíjaní jemnej motoriky, celkovej zručnosti a radosti z výsledku našej práce.
  •  Máme radi  turistiku  a poznávacie výlety za kultúrnymi a historickými pamiatkami v okolí B. Bystrice  aj v rámci Slovenska, podľa finančných možností. Takéto zážitky nám pomáhajú udržať si nielen psychickú, ale aj fyzickú kondíciu. K ďalším naším záujmom patrí návšteva kultúrnych  podujatí /kino, divadlo, výstavy/  a nadobúdanie vedomostí z encyklopédií a internetu. Medzi  rekondičné aktivity OZ Sanare patrí návšteva Soľnej jaskyne na Sliači, kde raz za čas chodíme , pretože pobyt v nej,  jej mikroklíma  blahodárne pôsobí na  nervové aj duševné choroby.